Percussion Symphonie no 5 (Carl Vine)

Percussion Symphonie no 5 (Carl Vine)

CARL VINE (n. 1954)

Symphony» no 5 “Percussion Symphony”

Dir. Cristóbal Soler

Kontakte Grup de Percussió

Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV)

Palau de la Música de Valencia
13 de octubre de 2010